Kontakt

Brännvinspluntan

"Bästa hanhund, strävhårig vorsteh"

Statuter

Beskrivning Brännvinsplunta (något enklare utförande än den tidigare).
Donator Instiftat av SVK i samband med klubbens 70-årsjubileum 1987.
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut. Priset tilldelas föraren av den bästa hanhunden av rasen Strävhårig vorsteh med följande minimikrav:

  • Skall ha erövrat minst två pris på jaktprov (oavsett klass).
  • Därav skall minst ett vara ett 1:a-pris med minst 8 p på fält.
  • Endast de två bästa resultaten ska räknas. Sammanlagda poängen för dessa resultat är avgörande.
  • Skall ha lägst "Very Good" på officiell utställning.
  • Vid lika poäng erövrar den yngsta hunden priset.

Härtill föreligger kravet att föraren av den vinnande hunden skall vara en god representant för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid efter tre inteckningar men skall dock vandra i minst 10 år varför tex. en 4:e inteckning kan vara utslagsgivande.
Gravyr etc Årtalet, hundens och förarens namn skall ingraveras.

Utdelat

Vandringspriset erövrades för alltid 2017 av Ingmar Axelsson.

Priset utdelades till Knut Erik Bergström och Bo Hjerten (delat pris) 2002.

 2017 Horsfjärdens Sh-Black Jack Ingmar Axelsson, Barsebäck
 2016 Horsfjärdens Sh-Black Jack Ingmar Axelsson, Barsebäck
 2015 Trollängens Traj Johan Karén, Svängsta
 2014 Kurrabergen's Raggis Lisbeth Fareby, Kurravara
 2013 Fjeldsöes L.d.2 Thao Ingmar Axelsson, Barsebäck
 2012  Carnbrings Nexor  Fredrik Lilliehöök, Långås
 2011  Skådalas Isak  Eva Björk, Lomma
 2010  Månz  Carl-Magnus Olofsson
 2009  Trollängens Carl-Otto  Göran Lang, Eslöv
 2008  Skådalas Isak  Eva Björk
 2007  Landinarnas Frodo  Emelie Mårdenius
 2006  Aha LT Jäkel  Åke Sjöström, Bjärred
 2005  Viggo  Peter Holmberg, Gällivare
 2004  Viggo  Peter Holmberg, Gällivare
 2003  Norasundets Polkus  Carl-Magnus Olofsson, Halmstad
 2002  Flommarens Pirat  Åke Sjöström, Bjärred
 2001  Vets Dingo
 Landinarnas Birk
 Ulf Kleist, Skänninge
 Lennart Karlsson, Arboga
 2000  Alex vom Wittland  Thomas Johansson, Mellerud
 1999  Sebastian  Ulf Kleist, Skänninge
 1998  Torpvägen's E´Rover  Niklas Bodin, Gustavs
 1997  Landinarnas Albin  Anders Landin, Trollhättan