Kontakt

Dansk Ruhaar vandringspris

"Bästa Strävhårig vorstah, unghund, vid Riksprovet"

Statuter

Beskrivning Statyett av fågel. Till mottagare utdelas diplom med foto av priset.
Donator Priset har skänkts av Dansk Ruhaar Klub vid Riksprovet 2017, i samband med SVK:s 100-årsjubileum.
Tilldelas

Priset utdelas vid Riksprovet. Priset tilldelas ägaren, till den Strävhårig vorsteh i Riksprovets UKL som har högsta totalpoäng. Om flera hundar har samma totalpoäng går priset till den med högsta fältetyg. Om inte det avgör går priset till den yngsta hunden.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare av den vinnande hunden ska vara goda representanter för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid av den ägare som först erövrat tre inteckningar. Priset ska dock vandra i minst 10 år.

Utdelat

 2017  Kajpängets Ella  Lars & Inger Karlsson, Gotland