Kontakt

Hjorthornet

"Bästa hund vid fullbruksprov"

Statuter

Beskrivning Hjorthorn.
Donator Priset har skänkts av Dansk Ruhaarsklub år 2000.   
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut.

Priset tilldelas föraren av årets bästa hund i fullbruksprovet på ordinarie eller särskilda prov.

Sammanlagda poäng i fullbruksprovets alla momentet .

Härtill föreligger kravet att föraren av den vinnande hunden skall vara en god representant för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid efter fyra inteckningar men skall dock vandra i minst 15 år.  
Gravyr etc Årtal, hundens och förarens namn skall ingraveras.

Utdelat

 2017 Trollängens Tova Karl-Oskar Lund, Hestra
 2016 Lovaktarens Birdie Mary Lostråle, Moliden
 2015 Münsterkullens Fyra Ess Björn Holgersson, Alingsås
 2014  Vijaga Nixie  Elin Stenberg, Tidaholm
 2013  Sai-Gha's Congo  Jens Toft Nielsen, Danmark