Kontakt

Hjorthornet

"Bästa hund på fullbruksprov"

Statuter

Beskrivning Hjorthorn. Till mottagare utdelas ett diplom med fotografi av priset.
Donator Priset har skänkts av Dansk Ruhaarsklub år 2000.   
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut.

Priset tilldelas ägaren av verksamhetsårets bästa hund på fullbruksprov i Sverige.

Sammanlagda poäng i fullbruksprovets alla momentet ska räknas. Vid lika poäng erövrar den yngsta hunden priset.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare av den vinnande hunden ska vara goda representanter för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid av den ägare er erhållit fyra inteckningar men ska dock vandra i minst 15 år.  
Gravyr etc Årtal och hundens samt ägarens namn ska förtecknas.

Utdelat

 2017 Trollängens Tova Karl-Oskar Lund, Hestra
 2016 Lovaktarens Birdie Mary Lostråle, Moliden
 2015 Münsterkullens Fyra Ess Björn Holgersson, Alingsås
 2014  Vijaga Nixie  Elin Stenberg, Tidaholm
 2013  Sai-Gha's Congo  Jens Toft Nielsen, Danmark