Kontakt

Hjorthornet

"Bästa hund vid fullbruksprov"

Statuter

Beskrivning Hjorthorn.
Donator Priset har skänkts av Dansk Ruhaarsklub år 2000.   
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut.

Priset tilldelas föraren av årets bästa hund i fullbruksprovet på ordinarie eller särskilda prov.

Sammanlagda poäng i fullbruksprovets alla momentet .

Härtill föreligger kravet att föraren av den vinnande hunden skall vara en god representant för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid efter fyra inteckningar men skall dock vandra i minst 15 år.  
Gravyr etc Årtal, hundens och förarens namn skall ingraveras.

Utdelat

 2016 Lovaktarens Birdie Mary Lostråle, Moliden
 2015 Münsterkullens Fyra Ess Björn Holgersson, Alingsås
 2014  Vijaga Nixie  Elin Stenberg, Tidaholm
 2013  Sai-Gha's Congo  Jens Toft Nielsen, Danmark