Kontakt

Jan-Olov Hahns vandringpris

"Bästa Kleiner münsterländer"

Statuter

Beskrivning Pokal i tenn. Till mottagare utdelas ett diplom med fotografi av priset.
Donator Priset har skänkts av Jan-Olov Hahn 1997.
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut. Priset tilldelas ägaren av den bästa hunden av rasen Kleiner münsterländer med följande minimikrav:

  • Ska under verksamhetsåret ha erövrat minst två pris på jaktprov (oavsett klass) i Sverige.
  • Därav ska minst ett vara ett 1:a-pris med minst fältbetyg 8.
  • Endast de två bästa resultaten ska räknas. Sammanlagda poängen för dessa resultat är avgörande.
  • Ska ha lägst "Very Good" på officiell utställning i Sverige.
  • Vid lika poäng erövrar den yngsta hunden priset.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare av den vinnande hunden ska vara goda representanter för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid av den ägare som erhållit tre inteckningar varav minst en baseras på pris från två olika underlag. Priset ska vandra i minst 7 år.
Gravyr etc Årtalet och hundens samt ägaren namn ska förtecknas.

Utdelat

 2017 Snöyran's N-Glimra Tomas Olofsson, Tidaholm
 2016 Skrämmens D-Environ Therese och Martin Holmberg, Skärhamn
 2015 Unni Ingemar Johansson, Kungälv
 2014 Unni Ingemar Johansson, Kungälv
 2013 Münsterhusets Fair Peter von Ehrenheim, Enköping
 2012  Prästgårdens B-Tyra  Linda Holm, Ytterby
 2011  Torparängens Aska  Tobias Lindberg, Bålsta
 2010  Lokkeberget's Igor  Leif Persson, Dyltabruk
 2009  Lokkeberget's Igor  Leif Persson, Dyltabruk
 2008  Contramarkens Ghia  Carl-Johan Josephsson, Torsås
 2007  Rogstabergets Jackson Browne  Annika Wängvik
 2006  Atle  Johnny Broman, Matfors
 2005  Hedängens Engla  Tomas Olofsson, Tidaholm
 2004  Lindbyses Hozz  Patrik Svanberg, Örebro
 2003  Rotuas G-Tindra  Tomas Olofsson, Tidaholm
 2002  Rogstabergets Jackie Shannon  Eskil Andersson, Fränsta
 2001  Münstergårdens Tyr  Bengt Danielsson, Hässleholm
 2000  Väsbys Falco  Ola Granath, Jönåker
 1999  Väsbys Falco  Ola Granath, Jönåker
 1998  Münstergårdens Tyr  Bengt Danielsson, Hässleholm
 1997  S UCh Järpmyren´s Charisma  Annika Sköld, Överkalix

Anmärkning: För varje inteckning tilldelas föraren en mindre pokal