Kontakt

Kennel Bolundens Vandringspris

"Bästa hund på flera underlag"

Statuter

Beskrivning Bricka.
Donator Priset skänkt av Kennel Bolunden (Karin och Jan Börje), 1989.
Tilldelas

Priset tilldelas den hund, oavsett ras, kön eller klass som bäst svarar för nedanstående fordringar i angiven ordning "vid ordinarie prov":

  • Förstapris på alla tre provtyperna; fjäll-,fält- och skogsprov.
  • Minst två förstapris varav ett på fjäll- och ett på fältprov.
  • Minst två förstapris varav ett på fjäll- och ett på skogsprov.
  • Minst två förstapris varav ett på fält- och ett på skogsprov.

I de fall två eller flera hundar inom samma provkombination enligt ovan kvalificerat sig, tilldelas priset den hund som har högsta sammanlagda poängsumman från samtliga starter där hunden gått till pris.

Härtill föreligger kravet att föraren av den vinnande hunden skall vara en god representant för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid av den förare som först erövrat tre inteckningar. Dock ska priset vandra i minst 10 år.
Gravyr etc Årtalet, hundens och förarens namn skall ingraveras.

Utdelat

 2017 Jägarhoppets Karma Magdalena & Mikael Danielsson, Borås
 2016 Fugleskogen's Kr-Ina Anders Andersson, Karlstad
 2015 Speldammens Tellus Edy Jernberg, Ludvika
 2014 Speldammens Tellus Edy Jernberg, Ludvika
 2013 Hasselkrogens Yra Erik Eriksson, Vallentuna
 2012  Prästgårdens B-Approx  Ingemar Johansson, Kungälv
 2011  Teiens Mieto  Dag Teien, Umeå
 2010  Ganjo's Caruso  Kenth & Anette Gustafsson
 2009  Ganjo's Arya  Anette Gustafsson, Härnösand
 2008  Carnbrings Ronja  Anna-Karin Jonsson
 2007  Tvärnypets Hojt  Göran Mattsson
 2006  Vinja  Hans-Olof Söderström, Visby
 2005  Tupplurens Iza Bolliz  Tom Nilsson, Arvidsjaur
 2004  Vildskinnets Cheiron  Anna Klockervold, Ljusnedal
 2003  Kaptensbergets Luna  Anna Berg, Landskrona
 2002  Groll  Jerry Wikström, Ankarsvik
 2001  Knallapportens Cobra  Kenneth Granberg, Holmsund
 2000  Qina  Rune Dahlström, Åsa
 1999  Korpfjällets AGK Asti  Thomas Tängerfors, Sundsvall
 1998  Jazza  Christina Westling, Björkvik
 1997  Videviddens Tello  Tom Nilsson, Arvidsjaur
 1996  Claesbons Karisma  Clas Hemberg, Trollhättan
 1995  Sebulan  Johnie Backman, Skellefteå
 1994  Torpvägen's Silver  Paul Hall, Lövånger
 1993  Sniff  Birger Knutsson, Alingsås
 1992  Ej utdelat  
 1991  Seb  Helmut Haidic, Lövånger
 1990  Sniff  Birger Knutsson, Alingsås
 1989  Fotevikens Inka  Herbert Birkler, Klagshamn