Kontakt

Maj Königs vandringspris

"Bästa Ungersk vizsla, unghund"

Statuter

Beskrivning Statyett av en vizsla (bronsfärgad). Till mottagare utdelas ett diplom med fotografi av priset.
Donator Priset har 2007 skänkts av Maj König med avsikt att stimulera intresset för avel och deltagande på jaktprov.
Tilldelas

Priset tilldelas ägaren av den bästa hunden av rasen Ungersk vizsla, korthårig eller strävhårig, som enligt beslut av SVK:s styrelse varit den på jaktprov mest framgångsrika under verksamhetsåret. Vid bedömningen tas hänsyn till:

  • I första hand prisvalören (1:a pris går före 2:a pris osv) från jaktprov i Sverige.
  • I andra hand antal pris.
  • I tredje hand poängsumman på det bästa provet.
  • I fjärde hand åldern, dvs yngre hund går före äldre.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare ska vara goda representanter för SVKs ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset är ständigt vandrande.
Gravyr etc Årtalet och hundens samt ägarens namn ska förtecknas.

Utdelat

 2017 Wretdalens Tosca Maria Fredriksson, Ålberga
 2016 Halston Everlasting Choice Katarina Wik, Olofstorp
 2015 Busvizslans Grouse Gordon Christer Malmqvist, Uppsala
 2014 Olebjörks Hatodik Farkas Carolina Hauck, Johanneshov
 2013 Busvizslans Famous Freya Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
 2012 Olegjörks Ötödik Özséb Josefin & Emil Björling, Varberg
 2011  Olebjörks Negyedik Nivós  Michael Martin, Linköping
 2010  Hubertus Ziggie Stardust  Catarina Wiik
 2009  Annie Z Králova Dvora  Eva Kits Nilsson, Hallstahammar