Kontakt

SVK:s vandringspris

"Bästa Ungersk vizsla"

Statuter

Beskrivning Statyett. Till mottagare utdelas ett diplom med fotografi av priset.
Donator Priset har skänkts av SVK/Avelsrådet 2002, med avsikten att stimulera avel och deltagande på jaktprov.
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut. Priset tilldelas ägaren av den bästa hunden av rasen Ungersk vizsla, korthårig eller strävhårig, som enligt SVK:s styrelse varit den på jaktprov mest framgångsrika under verksamhetsåret. Vid bedömningen tages hänsyn till:

  • I första hand prisvalören (1:a-pris går före 2:a osv) oavsett klass, från jaktprov i Sverige.
  • I andra hand antal pris.
  • I tredje hand poängsumman på det bästa provet.
  • I fjärde hand klass, i ordning EKL, UKL, ÖKL.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare av den vinnande hunden ska vara goda representanter för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset är ständigt vandrande.
Gravyr etc Årtalet och hundens samt ägarens namn ska förtecknas.

Utdelat

 2017 I'Ester Du Chaterau Des Monidieres Maria Fredriksson. Ålberga
 2016 Halston Everlasting Choice Katarina Wik, Olofstorp
 2015 Busvizslans Famous Freya Eva Kits-Nilsson, Hallstahammar
 2014 Busvizslans Famous Freya Eva Kits-Nilsson, Hallstahammar
 2013 Busvizslans Famous Freya Eva Kits-Nilsson, Hallstahammar
 2012 Olebjörks Ötödik Özséb Josefin & Emil Björling, Varberg
 2011  Annie Z Králova Dvora  Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
 2010  Annie Z Králova Dvora  Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
 2009  Annie Z Králova Dvora  Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
 2008  Contessa av Miessevari  Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
 2007  Contessa av Miessevari  Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
 2006  Busvizlans Cimbora Csiri  Eva Sundqvist, Hallstahammar
 2005  Contessa av Miessevarri  Eva Sundqvist, Hallstahammar
 2004  Contessa av Miessevarri  Eva Sundqvist, Hallstahammar
 2003  Huntersheim Gold Sunset  Maria Fredriksson, Norrköping
 2002  Frida-Elanor  Eva Sundqvist, Hallstahammar