Kontakt

SVK:s vandringspris

"Bästa ungersk vizsla"

Statuter

Beskrivning Statyett.
Donator Priset har skänkts av SVK/Avelsrådet 2002, med avsikten att stimulera avel och deltagande på jaktprov.
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut. Priset tilldelas ägaren av den bästa hunden av rasen ungersk vizsla, korthårig eller strävhårig, som enligt SVK:s styrelse varit den på jaktprov mest framgångsrika under verksamhetsåret. Som merit skall endast räknas resultat från jaktprov vid vilken hunden blivit godkänd i samtliga grenar, dvs erövrat lägst 3:e pris. Vid bedömningen tages hänsyn till:

  • I första hand prisvalören, 1:a-pris går före 2:a osv. oavsett klass.
  • I andra hand antal pris.
  • I tredje hand poängsumman på det bästa provet.
  • I fjärde hand klass, i ordning EKL, UKL, ÖKL.
Dessutom gäller att:
  • Föraren skall vara bosatt i Sverige.

Härtill föreligger kravet att föraren av den vinnande hunden skall vara en god representant för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset är ständigt vandrande.
Gravyr etc Årtalet, hundens och ägarens namn skall ingraveras på till priset hörande platta. Varje ägare får ett diplom att behålla. Om annan än ägaren fört hunden tilldelas även föraren ett diplom för att hedra denne.

Utdelat

 2017 I'Ester Du Chaterau Des Monidieres Maria Fredriksson. Ålberga
 2016 Halston Everlasting Choice Katarina Wik, Olofstorp
 2015 Busvizslans Famous Freya Eva Kits-Nilsson, Hallstahammar
 2014 Busvizslans Famous Freya Eva Kits-Nilsson, Hallstahammar
 2013 Busvizslans Famous Freya Eva Kits-Nilsson, Hallstahammar
 2012 Olebjörks Ötödik Özséb Josefin & Emil Björling, Varberg
 2011  Annie Z Králova Dvora  Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
 2010  Annie Z Králova Dvora  Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
 2009  Annie Z Králova Dvora  Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
 2008  Contessa av Miessevari  Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
 2007  Contessa av Miessevari  Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
 2006  Busvizlans Cimbora Csiri  Eva Sundqvist, Hallstahammar
 2005  Contessa av Miessevarri  Eva Sundqvist, Hallstahammar
 2004  Contessa av Miessevarri  Eva Sundqvist, Hallstahammar
 2003  Huntersheim Gold Sunset  Maria Fredriksson, Norrköping
 2002  Frida-Elanor  Eva Sundqvist, Hallstahammar