Kontakt

SVK:s vandringspris

"Bästa Långhårig vorsteh"

Statuter

Beskrivning Älghorn med gravyr. Till mottagare utdelas ett diplom med fotografi av priset.
Donator Priset har skänkts av SVK 2002, med avsikten att stimulera avel och deltagande på jaktprov.
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut. Priset tilldelas ägaren av den Långhårig vorsteh som under verksamhetsåret varit den mest framgångsrika på jaktprov. Vid bedömningen tages hänsyn till:

  • I första hand prisvalören (1:a-pris går före 2:a osv) oavsett klass, från jaktprov i Sverige.
  • I andra hand antal pris.
  • I tredje hand poängsumman på det bästa provet.
  • I fjärde hand klass, i ordning EKL, UKL, ÖKL.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare av den vinnande hunden ska vara goda representanter för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset är ständigt vandrande.
Gravyr etc Årtalet och hundens samt förarens namn ska förtecknas.

Utdelat

 2017 Kroktjärnens Z-Pink Marie-Louise Åhsell, Fåker
 2016 Ej utdelat. 
 2015 Kjöttjegern's Rödhette My Hansson, Ljusdal
 2014 Ej utdelat 
 2013 Ej utdelat 
 2012  Ej utdelat  
 2011  Tikka  Odd Spandow, Grödinge
 2010  Reck  Johan Georgsson
 2009  Ej utdelat
 2008  Fjordlandets Fjell-Blixtra  Charlotte Thorén
 2007  Fjordlandets Fjell-Blixtra  Charlotte Thorén
 2006  Ej utdelat
 2005  Tedtildas Zorro  Åsa Mäkitalo, Kiruna
 2004  Tedtildas Ärliga Älsa  Kristina Berntsson, Trensum
 2003  Allas Vår Rättrådige Rickard  Örjan Thorén, Örebro
 2002  Allas Vår Rättrådige Rickard  Örjan Thorén, Örebro