Du är här

Ändring av domare på Riksutställningen

Vi har fått en ändring av domare på Riksutställningen. Vibeke Lorentzen Andersson kommer att döma istället för Charlotte Jacobsson. Se mer på HÄR