Du är här

Afrikansk svinpest

Angående Afrikansk svinpest i Fagersta kommun, Västmanlands län. SVK:s  lokalavdelning, SVK/Mellansvenska.

SVK följer de rekommendationer och riktlinjer som finns tillgängliga från Jordbruksverket. I nuläget finns tyvärr ännu inga riktlinjer eller uttalade från SKK.

Vi ber er som har vistats i det smittade området i närtid och som planerar att starta på prov att verkligen säkerställa att ni följer de saneringsdirektiv som Jordbruksverket har lagt ut.

Visa respekt för alla dom som redan nu har drabbats hårt av restriktionerna.

Förtydligande, det är inga prov eller aktiviteter planerade i det smittade området.

Med vänlig hälsning/Kind regards

Maud Rahm
Ordförande Svenska Vorstehklubben (SVK)