Du är här

Aktuellt om eftersöksprov

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Enligt provschemat tillåter Östra särskilda eftersöksprov fram till 15 maj.

Ny information från SKK innebär att SVK måste ha särskilt tillstånd för att få genomföra prov utanför tillåten jakttid enl. §16 i jaktförordningen.

SVK har ansökt om detta tillstånd men ännu inte fått besked.

Det innebär att i nuläget är det tyvärr inte tillåtet att anordna prov i eftersöksgrenarna för någon, varken ordinarie eller särskilda prov tills vi fått erforderliga dispenser.

Så fort vi får besked om att detta är löst så kommer vi att meddela via hemsidan och vår facebook grupp.