Du är här

Dags att anmäla sig till KM i viltspår på Gålö

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

SVK Östras ordinarie viltspårsprov/ KM den 8 maj 2022. Samt även uttagning till SVK:s Viltspårmästaren*

Anmälan: Se hemsidan för instruktion. Vid fullt prov tillämpas samma regler som vid jaktprov. Anmälningsavgift: 500 kr, båda klasserna. 

Sista anmälningsdag: 29/4 fredag.

Domare: Heinz Wester, Ronny Westerlund, Stefan Andersson.

Frågor: Christer Malmqvist, 070-638 40 34

Samlingsplats: Beroende på tilldelad domare, meddelas i god tid innan provdagen.

Anmälda ekipage tilldelas en domare, efter avslutat prov har domarna ett möte där de utser en klubbmästare i varje klass samt även representanter till viltspårsmästaren.

*SVK:s Viltspårmästaren sker i Herrfallet/Arboga12/6. Deltagare på SVK Östras ordinarie viltspårsprov med godkänt resultat och som av domarna anses kunna vara det ekipage som klarar av provmomenten i Viltspårmästaren kommer att få representera SVK Östra i Herrfallet. 1 ordinarie samt 1 reserv utses av domarna. Se vorsteh.se för mer information om viltspårmästaren