Du är här

Dags att anmäla till KM i Viltspår

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

SVK Östras ordinarie viltspårsprov/ KM 9 maj 2021. Samt även uttagning till SVK:s Viltspårmästaren*

Anmälan: Se hemsidan för instruktion. Maxantal startande hundar: 15, Vid fullt prov tillämpas samma regler som vid jaktprov. Anmälningsavgift: 400 kr, båda klasserna. Sista anmälningsdag: 23/4 fredag.

Domare: Heinz Wester, Mikael Grennard, Lisbeth Bodén, Anders Gillstedt.

Provledare: Magnus Eklund, 070-723 22 52, eklund.josh@gmail.com

Samlingsplats: Beroende på tilldelad domare, meddelas i god tid innan provdagen.

För att vi ska kunna genomföra provet under rådande förhållanden så är det uppdelat på flera provorter. Anmälda ekipage tilldelas en domare, efter avslutat prov har domarna ett möte där de utser en klubbmästare i varje klass samt även representanter till viltspårsmästaren.

OBS! Får Ni förhinder, var vänlig meddela provledaren snarast
Vid skada/sjukdom, återbetalning endast vid uppvisat veterinärintyg/läkarintyg!

*SVK:s Viltspårmästaren sker i Herrfallet/Arboga 20/6. Deltagare på SVK Östras ordinarie viltspårsprov med godkänt resultat och som av domarna anses kunna vara det ekipage som klarar av provmomenten i Viltspårmästaren kommer att få representera SVK Östra i Herrfallet. 1 ordinarie samt 1 reserv utses av domarna. Se vorsteh.se för mer information om viltspårmästaren