Du är här

Debutantprov Fält ordinarie Alingsås 16/9 2023

På SVK Västsvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Ordinarie fältprov 
Debutant i Västra Götaland
arrangeras lördagen 16/9 2023.

Anmälan öppen mellan 2023-08-01 och 2023-08-27
Provet är i första hand öppet för ekipage där både förare och hund är nybörjare.
Med det menar vi att man har startat max ett prov tidigare. 
Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att få sin hund 
bedömd under trevliga och prestigelösa former.

Under provet kommer du att ha tillgång till sakkunnig domare 
och skytt som guidar dig och ger instruktioner om du vill

(Klick på rubriken för mera info) 
Vid frågor vänligen kontakta: 
Provledare: Per-Åke Hallgren 070-6772240
Klasser: Ukl och ökl.
Provledare:Per-Åke Hallgren 070-6772240
Domare: Patrik Sjöström
Avgift för ordinarie fältprov Debutant är 600kr.
Unghundar (10-24 mån) behöver inte ha gjort 
eftersöksgrenarna för att få starta sin hund på fältprov.
Äldre hundar måste ha godkänt resultat 
från eftersöksgrenarna för att få starta.

Löptikar får ej starta på provet.
VVKs medlemmar har företräde vid prov/aktiviteter 
som arrangeras av VVK vid begränsat deltagarantal. 
Lottning kan komma att ske vid många anmälda hundar.