Du är här

Digital domar- och provledarutbildning våren 2023

SVK:s Domarkommitté planerar för en jaktprovsdomarutbildning för eftersöksgrenar under våren 2023 och en central provledarutbildning under våren 2023 via Teams eller Zoom

Söker ni ytterligare info är ni hjärtligt välkomna att kontakta någon av oss i domarkommittén. Information har skickats till alla lokalavdelningar. Ni är också välkomna att kontakta domarkommittén direkt.

Anna Berg (sammankallande) 070-355 17 73 e-post
Göran Stamborg 070-319 36 79 e-post
Erik Gustafsson 070-659 81 72 e-post