Du är här

Förstärkning av RDB-gruppen

Glädjande nog har Anna Nylander tackat ja till att fungera som förstärkning av SVK:s RDB-grupp. Anna kommer att i samarbete med Simon Nyström säkerställa att vi med vår resultatdatabas möter de behov av hundinformation som våra medlemmar, uppfödare, domare, avelsråd samt andra har. 

En närmare presentation av Anna och en närmare beskrivning om hur de första stegen kommer att se ut kommer i Svensk Vorsteh nr 4, 2023.