Du är här

Faktaruta över korthårig vorsteh

Syftet med faktarutan är att beskriva de krav som ställs för avel respektive jakt i rasens hemland. SVK/HS har tagit fram fakta genom att gå igenom de tyska reglerna för korthårig vorsteh och fått hjälp av tyskspråkiga medlemmar som är väl insatta i rasens användning i både Tyskland och Sverige.

Faktarutor kommer att utarbetas för samtliga raser administrerade av SVK och presenteras framöver på hemsidan, på FB och i Svensk Vorsteh.

Korthårig vorsteh