Du är här

Finns det intresse för att visa upp våra raser vid Stockholms Hundmässa?

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Vorstehklubben Östra har fått frågan från Svenska Kennelklubben om vi vill vara med och visa upp våra raser på rasklubbstorget under Stockholms Hundmässa i Älvsjö 14-15 december. I år kommer det nämligen att bli en jakthundsarena med diverse aktiviteter i anslutning till rasklubbstorget. Tanken är att klubbar med jakthundsraser kommer att ha en monter placerad i anslutning till jakthundsarenan. Vi erbjuds att presentera våra raser, samt den jaktform som vi bedriver, på jakthundsarenan. 

Men för att Vorstheklubben ska kunna vara med behöver vi frvilliga medlemmar som kan tänkas att stå i montern och svara på frågor från besökare och visa upp sina hundar. Vi behöver representanter från samtliga av våra raser. Minst 8 personer fördelat på fyra pass. 

Ställer du upp får du gratis inträde till mässan. 

Kontakta Carl Arosenius senast den 1 september om du vill vara med.