Du är här

Information från SVK:s Domarkommitté

På SVK Småland-Östergötlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Information från SVK:s Domarkommitté

SVK:s Domarkommitté kommer under våren/sommaren 2023 arrangera en Jaktprovsdomarutbildning för eftersöksgrenar

Krav: För att kunna antas till utbildning till domare i eftersöksgrenarna krävs att personen är medlem i SVK. Sökande ska ha fört egenhändigt dresserad hund i samtliga klasser till pris på jaktprov, varav minst en hund till pris i EKL. Till utbildningen kan antas medlem med stor integritet och social kompetens, förmåga att tala inför grupp, som regelbundet jagar och under lång tid har jagat med hundras/raser som ingår i SVK, och som i övrigt har bred jaktlig erfarenhet. Det betraktas som förtjänst om sökande är auktoriserad provledare inom SVK och har tjänstgjort som provledare. Senast 2023-04-16 ska namn på kandidat skickas.

 

SVK:s Domarkommitté kommer under våren/sommaren 2023 arrangera en central Provledarutbildning via Teams eller Zoom.

Till utbildning som provledare kan antas erfaren medlem.  Senast 2023-04-09 ska namn på kandidat skickas.

 

SVK:s Domarkommitté kommer under våren/sommaren 2023 att tillsätta en lokalt provledaransvarig inom respektive lokalavdelning. De lokala provledarna samt respektive lokalavdelning nominerar lokalt provledaransvarig. DomK utser lokalt ansvarig, fastställs av SVK:s huvudstyrelse. Senast 2023-04-09 ska uppgifter gällande lokalt provledaransvarig skickas.

 

Den som är intresserad av att utbilda sig eller har förslag på lämplig person till detta, kan vända sig till styrelsen i Småland/Östergötland, smaland@vorsteh.se