Du är här

Information om Verband Kleine Münsterländer International (KLM-I)

KLM-I är en intresse- och samarbetsförening för de olika medlemsländernas nationella rasklubbar. Organisationen vill verka för internationell utveckling av rasen speciellt avseende de jaktliga delarna.

Föreningen har sitt säte i Tyskland och det är viktigt att notera att föreningen inte har någon beslutsrätt, inte heller som mål att respektive land skall införa samma provsystem som rasen har i sitt hemland Tyskland.

Gå gärna in och läs på deras sida klm-international.info om syfte och mål.

SVK/HS har vid styrelsemöte 2023/14 beslutat att ge Heinz Wester mandat att representera SVK vid föreningens sammankomster. Dessa möten sker uteslutande på tyska. Vi vill undvika alla eventuella missförstånd som kan ske om vi inte förstår varandra korrekt varför vi anser det viktigt att SVK:s representant är tyskspråkig. Vi anser även att SVK:s representant skall vara väl insatt i hur rasen används i Sverige.

Heinz Wester är uppfödare av kleiner münsterländer och har ett stort intresse för rasens utveckling. Han är även auktoriserad viltspårdomare sedan ett antal år. Heinz har sina rötter i Tyskland och har under många år arbetat där, tyska är hans andra modersmål.

SVK hoppas genom detta kunna utveckla de internationella kontakterna inom KLM-I så att vi framöver får ett mer faktabaserat underlag för rasens användande i de olika medlemsländerna samt sprida information om rasens utveckling i Sverige.