Du är här

Intressant debattafton!

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Höstens medlemsmöte gick av stapeln sista veckan i november. Vi var många medlemmar som kom för att ta del av information och aktivt delta i dialogen som SVK HS har initierat kring frågan; 

Hur ska vi utvärdera vår avel och testa våra mångsidiga hundar i framtiden?.”

Rolf Grönstedt, ordförande SVK samt Mårten Berg vice ordförande gjorde en intressant presentation kring ämnet samt genomgång och analys av den dialog som inletts med SVKs medlemmar under 2022.

SVK:s huvuduppgift är att främja sund avel samt utvärdera aveln av våra raser. Prov ska vara grunden för utvärdering av rasernas specifika och mångsidigt jaktliga egenskaper. Uppfödare ska ha möjlighet att utifrån respektive rasstandard och för jaktegenskaper via provresultat utvärdera sin uppfödning på ett relevant sätt.

Att proven ska vara till gagn för att utvärdera aveln ifrågasätts inte men däremot vad och hur det ska utvärderas. Mårten Berg tydliggjorde att SVK HS ståndpunkt är att ” våra raser ska förbli mångsidiga jakthundar enligt rasbeskrivningarna. De ska förbli mångsidiga jakthundar och inte renodlas till en ren stående fågelhund. Många intressanta och bra synpunkter framfördes. Bland annat framkom;

  • att vi har bra hundar men att det brister i skolningen.
  • att hänsyn måste tas till geografiska skillnader i landet.
  • att arvbarheten på de egenskaper vi idag testar på våra prov endast är 10 %.
  • att införande av nya provformer/tester inte utesluter de vi redan har.
  • Framfördes även önskan/krav på en bättre dialog i dessa frågor med uppfödarna av våra raser.

Rolf Grönstedt avslutade med att presentera några nya tester/provformer som SVK HS kommer att testa framöver;

  • Spårtester på löpa hare/räv
  • Utökat eftersökstest – endagstester i eftersöksarbetet ” fullbruksmomenten light”

För dig som vill ha mer information och även aktivt bidra med synpunkter och inputs, finns bra information att hämta på SVKs sida under fliken ”Dialog 2022”. Inputs från dialoger, tester, möten mm. kommer att sammanställas och lämnas till den regelgrupp som SVK HS tillsätter inför regelrevidering.