Du är här

Kompletterande domarutbildning

SVK/DomK har kontaktats angående akut brist/avsaknad av domare i några regionala områden. På förslag av SVK/DomK har SVK/HS därför besluta att genomföra en utbildning för en handfull elever.

Denna utbildning påbörjas under november i samband med att ledmöterna i SVK/DomK träffas privat. Detta i kombination med det begränsade antalet elever gör att utbildningen kan ske utan kostnad för resor, lokaler etc för SVK/DomK.

Tanken är att dessa elever senare kan erbjudas plats att genomföra elev- och aspiranttjänstgöringar under sommaren 2024 och på så sätt hinna ikapp den just utbildade gruppen inför preparandutbildningen på fält.

Alternativet att genomföra en antalsmässigt fullskalig utbildning med alla kostnader etc inte finns i nuläget: Därför har inte alla lokalavdelningar fått förfrågan att sända elever då denna extra utbildningsomgång genomförs för att lösa en akut situation.