Du är här

Med anledning av valberedningens avgång

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Valberedningens ledamöter har meddelat att de lämnar sitt uppdrag. 

Styrelsen har därför haft ett extra möte där även revisor Maria Forss och SVK:s ordförande Rolf Grönstedt deltog.
På mötet diskuterades den uppkomna situationen.

Styrelsen beslutade kalla medlemmarna till ett extra årsmöte för att välja en ny valberedning.
Kallelse till det extra årsmötet publiceras inom kort.