Du är här

Medlemsmöte den 18 januari 2023

På SVK Malmfältens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Mötets tema är Dialog 2022, SVK vill involvera alla medlemmar i en bred och förutsättningslös dialog om hur vi ska utvärdera aveln i våra raser i framtiden Vilka egenskaper bör vi testa för det vi benämner en allsidig jakthund? Vilka provformer vi vill ha och varför? Hur många hundar ska vi ha som mål att testa och hur vi uppnår det? Vad fungerar bra idag? Behöver vi ändra på något?

Uppdraget är inte att föreslå förändringar utan syftet är att resultatet från detta arbete ska kunna ligga till grund för uppdragsbeskrivningen för den tillträdande regelkommittén som ska tillsättas inför arbetet med nästa regelrevidering.

Information om Dialog 2022 finns på SVK;s huvudhemsida, där hittar du mer information.

SVK;s ordförande Rolf Grönstedt och vice ordförande Mårten Berg medverkar på mötet.