Du är här

Mer träning!

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Vi kör ett sista träningstillfälle med spår- och vatten. Onsdagen den 29 juli kl.18.30, samling på Smöjen.

OBS! Föranmälan gör du till Kalle Andersson via sms på telefonnr: 0703286145 eller via mejl: kalle.62.and@gmail.com senast tisdagen den 28 juli!

Ingen kostnad för klubbens medlemmar. Klubben står för viltet.

Välkomna!