Du är här

Motioner till kommande årsmöte! 

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Nu är det dags att börja fundera på och skriva motioner till kommande årsmöte! 

Ibland kommer det in motioner, som är skrivna så att det är svårt att förstå vad motionären egentligen vill. Det är svårt att ta ställning till och rösta om motioner som saknar yrkanden eller på annat sätt inte är korrekt formulerade. 

Det är egentligen inte så svårt att skriva en motion som är både korrekt och lättbegriplig. Men det är svårt om man inte vet vilket formatet är! 

Så därför vill vi ge lite tips på hur ni ska formulera era motioner så ni får fram det ni vill och så årsmötet kan ta ställning och fatta beslut.

Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om 

Brödtext – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. Som regel vinner du på att formulera dig kort och tydligt

Yrkande – motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till. 

Om en motion mejlas till styrelsen, måste det ändå skickas ett original per post (man kan naturligtvis lämna originalet personligen också) och på originalet ska samtliga motionärers namnteckning finnas. Motioner behöver vara inne innan den sista december för att de ska tas upp på kommande årsmöte. Motioner kan mejlas till kontakt.ostra@vorsteh.se