Du är här

Ny hemsida

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

2018 startade SVK ett projekt för att ta fram en ny gemensam plattform för SVKs och alla lokalavdelningars  hemsidor. Syftet var främst att det ska bli mer enhetligt och att man som medlem lättare hittar information både lokalt och centralt. Nu behöver vi inte heller lägga in gemensam information som finns på SVKs hemsida. Det ska förhoppningsvis spara tid och ge mer levande hemsidor.