Du är här

Ny information från SKK angående Covid-19

Med anledning av kommande skärpta regler för folksamlingar 

Statsministern har aviserat en skärpning av förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare att gälla från och med tisdagen den 24 november 2020. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår. 

Förslaget motiveras med att smittspridningen av covid-19 under hösten har ökat kraftigt och läget i Sverige nu är mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska därför begränsas ytterligare. 

Det innebär att all verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från och med den 24 november till och med den 31 december 2020. I antalet åtta räknas även funktionärer in.