Du är här

Ny information om Covid-19 från SKK

 

 SKKs Centralstyrelses (CS) presidium gör var 14:e dag en utvärdering av SKKs Covid-19 rekommendationer 

SKK ser allvarligt på den allt snabbare försämringen av coronaläget. Samtliga arrangörer avråds att från och med måndag 16 november 2020 genomföra arrangemang inomhus i de regioner där skärpta lokala allmänna råd gäller. De arrangörer som väljer att genomföra arrangemang inomhus fram till och med söndag 15 november uppmanas att vidta alla de åtgärder som är möjliga för att minska risken för smittspridning. 

Att i enlighet med SKKs stadgar § 9 mom. 3 Styrelsens uppdrag: ”Besluta om SKKs regler och riktlinjer samt ha rätt att bevilja dispens från dessa”, besluta om följande dispens från gällande regelverk för utställning, prov, tävling och beskrivning att gälla från 1 juni 2020 till och med 31 maj 2021. Prov-, tävling- och beskrivningsverksamhet där SKK delegerat huvudmannaskapet till en special- eller verksamhetsklubb: Respektive huvudman för prov-, tävling- och beskrivningsregelverk har mandat att besluta om de begränsningsregler som behövs för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med de direktiv som SKK/CS har utfärdat. Prov-, tävling- och beskrivningsverksamhet där SKK centralt innehar huvudmannaskapet: Respektive ansvarig kommitté har mandat att besluta om de begränsningsregler som behövs för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med de direktiv som SKK/CS har utfärdat. 

Svenska Kennelklubben 

Ulf Uddman