Du är här

Ny styrelse

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

SVK Östras nya styrelse som valdes av årsmötet den 26 mars består av.

Andrea Brännström, Ordf

Carl Arosenius, Kassör
Bibbi Bonorden, Sekr
Maria Hallström-Ullmann, ledamot
Christer Malmqvist, ledamot
Carola Rendrup, ledamot
Michel Jezek, ledamot

Per-Lars Cummings, suppleant
Magnus Eklund, suppleant

Vi tackar Magnus Eklund som ordförande och Frida Aldor samt Helene Hederstedt och Harri Kanerva för deras förtjäntfullt arbete i SVK Östras styrelse.