Du är här

Nya provformer eller rasklubbar?

På SVK Västerbottens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Huvudstyrelsen ser allvarligt på utvecklingen, och anser att SVK bör erbjuda en bredd av provformer som är tillgängliga för alla, men där man själv väljer sin inriktning beroende på ras, eget engagemang och geografiska förutsättningar för jakt.

Detta är en viktig fråga att diskutera.

I bifogat brev försöker huvudstyrelsen beskriva bakgrunden och de konsekvenser som kan uppstå om vi fortsatt säger nej till att utveckla klubbens provformer tillsammans inom klubben.

Brev till lokalavdelningarna