Du är här

Nya Provformer eller rasklubbar ? En fråga om SVK:s framtida inriktning !

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Detta är rubriken på det brev som SVK:s Huvudstyrelse har skickat ut till SVK:s lokalavdelningar.

SVK:s huvudstyrelse skriver att de ser allvarligt på utvecklingen och frågan om SVK framtida utveckling. Att ett fortsatt motstånd mot ett bredare utbud av provformer med syfte att utvärdera alla våra rasers egenskaper kan leda till ökade krav om rasklubbar i SVK. I brevet har SVK HS försökt beskriva bakgrunden för deras beslut om nya provformer. De beskriver även de konsekvenser som kan uppstå om det fortsatt blir nej till att utveckla klubbens provformer tillsammans inom klubben.

SVK:s HS ställningstagande är baserat på att de anser att SVK bör erbjuda en bredd av provformer som är tillgängliga för alla. Men man väljer själv sin inriktning beroende av ras, eget engagemang och geografiska förutsättningar för jakt.

Läs brevet HÄR !!

SVK SÖDRAS ÅRSMÖTE !!!

Frågeställningen är viktig och kommer att lyftas för diskussion på SVK Södras årsmöte den 23 mars. Glöm inte att anmäla Dig! Om Du önskar mat på kvällen behöver  vi Din anmälan senast den 16 mars för att kunna beställa i tid. Anmäl dig på sodra@vorsteh.se

Välkomna!