Du är här

Resultat odelat jaktprov 26 -27 september 2020

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Nu finns resultaten från det odelade jaktprovet inlagt under Program-Prov resultat.

Harmsjöns Qv-Cessna, äg: Carola Pettersson blir Bästa hund i UKL.

Münsterkullens Pentax, äg: Björn Holgersson blir Bästa hund i ÖKL.

HP tilldelas följande ekipage:

UKL - Bästa hund på spår och vatten, Harmsjöns Qv-Cessna, äg: Carola Pettersson

ÖKL - Bästa hund på spår, Rauköns Azton, äg: Göran Larsson

ÖKL - Bästa hund på vatten, Münsterkullens Pentax, äg: Björn Holgersson

Björn Holgersson med sin Münsterkullens Pentax tilldelas även Öljaren Lanas Minnespris för det fullständiga provets bästa hund.

Stort grattis till alla pristagare!

SVK/Gotland vill även rikta ett stort TACK till Roger Malmqvist, Lisa Danielsson och Torulf Johnson samt alla funktionärer!