Du är här

Aktuellt

2020-04-29

Avelskommittén i SVK har tidigare haft en egen sida på Facebook som startades innan SVK fick sin egna sida där. Nu flyttar SVK AvelsK över sina nyheter till SVK:s Facebooksida. Fler nyheter finns också på avelskommitténs nyhetssida på vorsteh.se, se på Nyheter från avelskommittén som ligger under raser på hemsidan.

2020-04-16

Provprogrammet för utställningar och prov för 2020 fastställdes under hösten 2019. Till följd av Corona-epidemin har många aktiviteter ställts in och osäkerheten inför hösten är fortsatt stor. Provprogrammet kan därför komma att ändras med kort varsel och vi ber er kontrollera på hemsida, Facebook och med respektive lokalavdelning innan ni anmäler er till någon aktivitet.

2020-04-04

Västsvenskas Riksprovsgrupp jobbar vidare med planeringen av riksprovet, med ambitionen att kunna genomföra riksprovet 2020. Vi kommer att stämma av med huvudstyrelsen/SKK längre fram, om vilka direktiv som skall gälla efter den 31/5.

ordf.Stefan Svensson

 

2020-04-02

Har du fött upp minst fem hundar som genomfört Svenska Kennelklubbens Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH? Då kan du ansöka om ett BPH-uppfödardiplom hos SKK!

Här kan du läsa mer och ansöka om diplomet: 

https://www.skk.se/bph-uppfodardiplom

2020-03-28

"Av hänsyn till risken för smittspridning måste vi ställa in alla vårens och försommarens stora evenemang. Dessvärre gäller det både ordförande- och domarkonferensen, samt avelskonferensen. Vi måste också ställa in Riksutställningen i juni och Viltspårmästaren som skulle genomförts samtidigt. Det känns mycket sorgligt och vi är många som har sett fram mot att träffas. Men vi måste ta vårt ansvar och anpassa oss till situationen av hänsyn till alla i vår omgivning och oss själva. Vi ska göra allt vi kan för att hålla kontakten under den här tiden", säger Rolf Grönstedt, Ordförande SVK

2020-03-26

Med anledning av utvecklingen kring spridningen av coronaviruset har Svenska Kennelklubbens centralstyrelse, CS, beslutat att en rad åtgärder ska vidtagas. Här följer kort information om vad CS beslutat.

SVK följer SKK:s rekommendationer och hänvisar till SKK/CS beslut per 2020-03-27. Om ett utomhusevenemang genomförs i enlighet med SKK/CS restriktioner, bör gemensamma större samlingar, prisutdelningar, middag etc absolut undvikas.

 
2020-03-26

SVK/HS har beslutat utse Ellen Vesterlund till avelsfunktionär för kleiner münsterländer.

2020-03-26

SVK/HS har beslutat utse Britt-Marie Dornell till medlem i Exteriörgruppen.