Du är här

Revidering av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS)

Vi lägger nu ut de nya preliminära RAS-dokumenten allt eftersom de färdigställs. Dessa dokument ligger ut på hemsidan till slutet av oktober för eventuella frågor och synpunkter.

Dokumenten ligger på respektive ras sida.

Du kan ställa frågor och lämna synpunkter till respektive avelsrådgivare via mejladressen som finns på samma sida.

Ett webinarie för varje ras, där man har möjlighet att diskutera och ställa frågor kommer också att erbjudas lite längre fram.

Långhårig vorsteh
Kleiner münsterländer
Grosser münsterländer
Korthårig vorsteh