Du är här

Aktuellt

2021-06-04

Välkomna till en innehållsrik dag för både nya och gamla medlemmar. En konferens för alla enskilda hundägare och uppfödare av SVK:s raser. Ta tillfället i akt att få mer kunskap, information och ställa frågor till föredragshållarna.

Årets avelskonferens är digital via Zoom och arrangemanget vänder sig till SVK:s medlemmar.

För anmälan och program - Läs mer på hemsidan

2021-05-22

SVK har fått många reaktioner mot bakgrund av regeringens beslut att ändra jakttider och förutsättningar för den framtida ripjakten. SVK skriver därför till regeringen och uppmanar dem att besluta om oförändrad jakttid för ripa.

Nu sluter flera andra hundklubbar upp bakom SVK:s brev.

Svenska Pointerklubben
Svenska Gordonsetterklubben
Svenska Irländska Setterklubben
Svenska Setterklubben för Engelsk Setter
Svenska Spaniel- och Retrieverklubben
Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar

Här kan du läsa hela brevet till Landsbygdsminister Jennie Nilsson med flera mottagare

2021-05-21

Här hittar du senaste information angående restriktioner för smittsprodning från SKK.

Info till SKKs klubbar Corona 20 maj

2021-05-03

I början av 2021 uppstod frågan om bedömningen av vandringspris vars statuter ställer krav på merit ”på officiell utställning i Sverige”. Styrelsen beslutade initialt att tillämpa vandringsprisernas statuter med krav på officiell svensk utställning och att inte beakta resultat från exteriörbedömning. Styrelsen bedömer nu att den initiala tolkningen var för snäv och vi accepterar SKKs rekommendationen att exteriörbedömning bör betraktas som en kvalitetsbedömning från en officiell utställning.

Läs hela uttalandet från SVK HS i artikeln.

2021-04-29

Det planerade mästerskapet 2020 blev som alla vet inställt pga Coronapandemin. Men nu, 2021, kör vi igen! Pandemin påverkar oss fortfarande och därför blir det i år ett annorlunda upplägg. Mästerskapet delas upp på tre eller fyra olika platser i landet beroende av var anmälda deltagare bor. Läs mer i artikeln

Bilden: Ingmar Tykesson och Andreas Nyquist

2021-04-24

Antalet korthårig vorsteh som genomfört BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund) har nu passerat 200. SKK har nu publicerat en 200-analys.

2021-04-21

Mot bakgrund av beslut i SVK Avelskommittén i samråd med SVK Mellansvenska har SVK HS på grund av restriktionerna för covid-19 beslutat att ställa in Riksutställningen 2021.

Av samma skäl har beslutats att genomföra Avelskonferensen 2021 digitalt. Mer information kommer från AvelsK.

Viltspårmästaren 2021 kommer att genomföras som planerat på ett smittsäkert sätt i enlighet med restriktionerna från SKK. Mer information kommer. För mer information kontakta Andreas Nyquist e-post

2021-04-10

SVK gratulerar Anders Eriksson på dennes 70-årsdag, 2021-04-09.

Anders har varit ordförande i SVK och är innehavare av Stora Hederstecknet.