Du är här

SKK agerar i fjälljaktfrågan

Information till SKK:s specialklubbar med jakthundar!

Jakthundskommittén har följt Renmarkskommitténs arbete under lång tid och arbetat med frågan på olika sätt. Vi har bland annat frågat er specialklubbar med jakthundraser om hur era medlemmar påverkas om möjligheten till jakt på statens mark försvinner, vilka ekonomiska konsekvenser detta innebär för er som klubb samt vad detta innebär för framtida avelsutvärdering. Stort tack till er som tagit er tid att svara oss!

Svenska Kennelklubben har idag skickat en hemställan till näringsdepartementet och landsbygdsministern om direktivsändring samt om översyn av Renmarkskommittén.   

Nedan finns ett par länkar som rör SKK:s hemställan, samt information om Renmarkskommittén.