Du är här

Snart dags för motioner till Fullmäktige 2021

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Snart är det nytt år och dags för Fullmäktige 2021 i SVK men innan dess vill vi ha in motioner från er medlemmar. Sista datum för inlämnande av motioner till Fullmäktige 2021 är 6/12 -20. Motioner skickas till: svkostra.medlem@gmail.com eller Magnus Eklund, Basketvägen 12, 17553 Järfälla.

VAD ÄR EN MOTION OCH HUR GÖR JAG?

Motion
När en medlem vill ha någon ändring eller tillägg till verksamheten till stånd, till exempel stadgeändring, kan medlemmen skriva en motion (förslag), till Årsmötet. Motionen sänds till styrelsen i Lokalavdelningen som behandlar den och ger sitt bifall eller avslag, motionerna skickas sedan vidare till Årsmötet för behandling.

Att skriva en motion
Ibland kommer det in motioner till klubbarna, som är skrivna så att det är näst intill omöjligt att förstå vad motionären egentligen vill, och det finns exempel på att motioner inte har tagits upp för att de saknat yrkanden eller på annat sätt inte varit korrekt formulerade. Det är egentligen inte så svårt att skriva en motion som är både korrekt och lättbegriplig. Följa bara följande enkla tips:
• Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om
• Brödtext – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt!
• Yrkande – motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till.

Motionen måste vara undertecknad för att den skall vara giltig enligt stadgarna.