Du är här

St. Hubertus

St. Hubertus

Flera lokalavdelningar har föreslagit att SVK skapar ett gemensamt format för St. Hubertusjakt. SVK Västsvenska genomförde nyligen en St. Hubertusjakt (se artikel i Svensk vorsteh nr 4/2022).

St. Hubertusjakt syftar till att främja effektiv, etiskt högt stående och säker jakt med stående och stötande hundar. Den fokuserar på ekipagets, jägarens och hundens, kombinerade förmåga.

Vi ska diskutera erfarenheter från detta och hur vi ska gå vidare. Ett tänkbart framtida format skulle kunna vara en St. Hubertusjakt per lokalavdelning där respektive vinnare går vidare till SVKs “Riks-Hubertusjakt” som omväxlande kan genomföras på olika underlag.