Du är här

Styrelsebeslut angående prov och aktiviteter

Med anledning av nya riktlinjer och råd 4/6-20 har styrelsen SVK JV beslutat att vid ordinarie och särskilda prov samt övriga aktiviteter gäller följande:

- Ordinarie prov eftersöksgrenar genomförs enligt plan.
- Domare, funktionärer och deltagare skall vara symtomfria för att kunna delta.
- Personer i riskgrupp bör ej deltaga.
- Vid genomförande av prov och aktiviteter skall avstånd till andra hållas. Tvätta händerna. (Använd gärna handsprit. )
- Maximalt andal deltagare vid samlingar utomhus är 50 personer.
- Höstens prov och aktiviteter kommer att genomföras som planerat men med restriktioner enligt ovan tillsvidare.
-Personligt ansvar gäller vid deltagande och resor till prov och andra aktiviteter.

Förändring av riktlinjer och råd kan med kort varsel ske.