Du är här

SVK Östras nya styrelse

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Består av:

Ordförande (1år)
Andrea Brännström (omval)

Ordinarie ledamöter (2år)
Maria Hallström Ullman 1år kvar
Bibbi Bonorden 1år kvar
Carl Arosenius 1år kvar
Christer Malmqvist 1år kvar
Carola Rendrup 2år (omval)
Yvonne Granberg 2år (nyval)
Freda Boberg 2år (nyval)
Annika Hermodsson Hyltén 2år (nyval)

Suppleanter (1år)
Susanne Mickelsson

Revisorer
Maria Forss ordinarie
Roger Lundkvist, ordinarie
Arne Orrgård, suppleant
Magnus Eklund, suppleant

Valberedning
Gustav Lindgren sammankallande (omval)
Therese Lindbergh 1år kvar
Erik Eriksson 1år kvar

page1image3405412480