Du är här

SVK testar två nya provformer

SVK testar två nya provformer

SVK har under 2022 genomfört en dialog om de framtida provformerna. Syftet har varit att få ett underlag till stöd för fortsatt utveckling av vår verksamhet till förmån för den mångsidiga stående jakthunden.

I enkäten där 450 medlemmar har svarat bedöms fältdelen i våra jaktprov vara bra, låt vara att vissa moment diskuteras. Många medlemmar har också efterfrågat nya provformer anpassade till den mångsidiga jakt som bedrivs i landet.

Mot bakgrund av det har styrelsen gjort bedömningen att vi behöver utöka möjligheterna att träna, prova och bedöma hundarnas förmågor inom bruksdelen.

SVKs styrelse har därför beslutat att införa två nya tester. De införs under en treårig provperiod och därefter sker en utvärdering och provreglerna ska godkännas av SKK. 

 

  1. Test på löpa efter hare/räv (se artikel om ett testprov som har genomförts i SVK Södra/se Svensk vorsteh nr 4/2022). För mer information hur testet genomförs - KLICKA HÄR
  2. Utökat eftersökstest, som senare eventuellt kan utvecklas till en ÖKL i FBP. Det kommer att bestå av några (förenklade) delmoment från det nuvarande fullbruksprovet exklusive bl.a. fältdelen och viltspår. På så sätt blir testet möjligt att genomföra som ett endagsprov under eftersökssäsongen och i hela Sverige.