Du är här

Aktuellt

2023-08-22

Under dagen idag 22/8 har vi flyttat hemsidan till en ny server för att säkerställa att den fungerar under tiden vi bygger en ny hemsida. Nu är sidan upp och verkar fungera. Har du några problem så maila: info@vorsteh.se

2023-08-22

Just nu pågår en flytt av hemsidan, samtidigt som vi testar den nya hemsidan som har utvecklats under sommaren. De har dessvärre medfört några störningar den senaste tiden.Vi är nu i slutfasen med att testa den nya hemsidan som har en del förbättringar i förhållande till den gamla.

Läs mer i artikeln

2023-08-18

SVK/HS har auktoriserat Anna Fors Ward, SVK/Jämtland-Västernorrland, och Anna Björk, SVK/Västerbotten, som eftersöksdomare.

Grattis!

2023-08-17

SVK/HS har auktoriserat följande nya eftersöksdomare:

Erika Nyström, SVK/Västsvenska
Ola Granath, SVK/Östra
Per Jonson, SVK/Västsvenska
Peter Åström, SVK/Bottenviken
Roger Lundkvist, SVK/Östra

Grattis!!

2023-08-03

Avelsråden för korthårig vorsteh kommer nu till hösten att jobba med avelutvärderingar från er uppfödare. Vi vill veta var vi står, hur aveln har framskridit, om vi är på väg åt ”rätt håll”. Till detta behöver vi er uppfödares hjälp.

Läs mer i artikeln.

2023-08-01

KLM-I är en intresse- och samarbetsförening för de olika medlemsländernas nationella rasklubbar. Organisationen vill verka för internationell utveckling av rasen speciellt avseende de jaktliga delarna. SVK/HS har beslutat att ge Heinz Wester mandat att representera SVK vid föreningens sammankomster.

Läs mer i artikeln.

2023-08-01

SVK/HS söker dig som är intresserad av att ta över ansvaret för SVK:s Internationella verksamhet.

2023-07-20

Syftet med faktarutan är att beskriva de krav som ställs för avel respektive jakt i rasens hemland. Faktarutor kommer att utarbetas för samtliga raser administrerade av SVK och presenteras framöver på hemsidan, på FB och i Svensk Vorsteh.