Du är här

Tack för väl utfört arbete!

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

I samband med årsmötet så var det ett antal ur styrelsen som inte önskade att bli omvalda och i och med det nu fullgjort sitt arbete i SVK Östras styrelse. Tack, Ellen Vesterlund, Joakim Westman, Kristina Ogeborg och Ulrika Hård Af Segerstad för ert arbete i styrelsen!
Även våra provredovisare, Malin och Lasse Savela, har valt att avsluta sina uppdrag för klubben. Så vi vill rikta ett stort tack även till er för det arbete ni lagt ner och för utmärkt rapportering av våra prov och övriga bedömningar.  

På grund av rådande pandemi kan vi inte avtacka er som vi brukar. Men sjävklart kommer ni att avtackas på ett sätt som omständighetrena tillåter. 
Men vi vill säga tack redan nu! Tack för det arbete ni lagt ner för klubben och tack för ert engagemang. Det uppskattas mycket! 

Vi hoppas att vi får tillfälle att ses ute på fält, fjäll, eller i skog  framöver. 

Stort tack från oss i styrelsen!