Du är här

Välkommen på unghundsmönstring lördagen den 11 mars

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Då givs det tillfälle att visa upp era unghundar på trevliga marker i Ö Karaby.

Vi släpper i parsläpp eller singel beroende på hur erfarna hundarna är.

Jag tar hand om er och fixar lite grillkorv och kommer med tips hur ni ska jobba vidare med era hundar. Ett bra tillfälle att knyta kontakter för nya medlemmar och bra för gamla medlemmar att mingla och byta erfarenheter.

Kostnad 200 kr inkl grillkorv och dricka.

Anmälan görs till Göran Lang på goran.lang@live.se Vi välkomnar även publik men anmäl er om ni vill komma.

Hundarna skall vara vaccinerade enligt gällande bestämmelser:

Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara vaccinerade mot valpsjuka enligt följande:

• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.

• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) måna[1]ders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.

• Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, beskrivnings och/eller utställningsdagen. Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma. Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta)

Valpar under 4 månader får inte följa med

Varmt välkomna

Göran Lang