Du är här

Vad innebär det att ha en kontinental stående fågelhund?

Samtliga raser som ingår i SVK är jakthundsraser och har utpräglad jaktinstinkt. Det innebär att de har ett stort behov av mentalt och fysiskt arbete. Det kan vara både krävande och tidsödande att välja en kontinental stående fågelhund dvs en allsidig stående jakthund. Dessa hundar är ämnade för jakt – en hund för jägaren.

Svenska Vorstehklubben (SVK) som är en organisation under Svenska Kennel Klubben (SKK ) har ett antal mål knutna till sin verksamhet:

  • Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, allsidigt jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
  • Bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr, allsidigt jaktligt och praktiskt bruk av dessa raser.
  • Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
  • Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
  • Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

SVK har rasansvar för 7 raser: