Du är här

Vi ställer inte in, vi ställer om!

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Inbjudan till exteriörbedömning för SVK:s raser.
PM har gått ut till alla som anmält och betalt. Har du inte fått något PM, hör av dig till provsekreterarna.ostra@gmail.com

Bristen på utställningar har inneburit en del praktiska konsekvenser för hundägare och uppfödare. För att möta det behovet har SKK:s Utställningskommitté beslutat att klubbar skall kunna erbjuda en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik. Hunden kan erhålla Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified och Cannot be judged samt CK. CK är dock inte championatsgrundande för utställningschampionat. 

Resultatet registreras I hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering och som utställningsmerit för championat i annan disciplin.

Hunden skall vara minst 9 månader och uppfylla de krav för registrering som anges i utställningsreglerna punkt 17. 

Plats: Nynäs Gård i Enköping 
Datum: 29 Maj 2021
Domare Carl Magnus Olofsson

Anmälan är stängd! 

Obligatoriska uppgifter

Hundens namn:
Hundens registreringsnummer:
Ras:
Klass: 
Ägare: 
Telefonnummer: 
E-post:

Anmälningsavgiften, 600 kr, betalas i samband med anmälan till SVK Östras PG 118 93-5
Ange: 210529, Nynäs gård, klass, hundens registrerings nr. 

Vi följer FHM:s och SKK:s råd. Alla som är anmälda kommer tilldelas ett tidsschema och en slottid då man får vistas på området. När man är klar åker man hem eller tar en promenad i omgivningarna. På så vis räknar vi med att endast vara ett fåtal personer på plats. 

Välkomna med er anmälan! 

Vänliga hälsningar 
Frida och Maria i Exteriörgruppen i SVK Östra