Du är här

Vill du gå prov? - Missa inte att betala din medlemsavgift!

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Har du glömt att betala din medlemsavgift kan du betala direkt med att logga in på Ditt konto och klicka på grön flik (betala och administrera medlemsavgift) eller betala till SVK bg 856-4056. Ange namn, medlemsnr samt adress. 

Medlemsavgiften är 450 kr/Ordinarie medlem och 100 kr/Familjemedlem per år när du betalar med bankgiro. 

Om du betalar via Ditt konto på vorsteh.se dras av banktekniska skäl halva medlemsavgiften           225 kr/Ordinarie resp. 50 kr/Familj två gånger per år.

Har Du problem att logga in på Ditt konto. Hör av Dig till medlemsregister@vorsteh.se

Vi önskar betalning snarast för att Du inte ska gå miste om prov- och utställningssäsongen som startar nu.