Du är här

Aktuellt

2023-10-26

SVK/HS har auktoriserat Lars Hallerfors, SVK/Bottenviken, och Håkan Jönsson, SVK/Södra, som eftersöksdomare.

2023-10-21

SVK:s representant i KLM-I, Heinz Wester, presenterar KLM-I och dess syfte.

Läs mer här: Internationellt

2023-10-20

För närvarande finns 2258 aktiva medlemskonton (inklusive cirka 80 utlandsmedlemmar). En bra ökning sedan årsskiftet 2022 då antalet var 2090.

2023-10-17

Utifrån SKK:s nya ED-policy har vi justerat statuterna för våra Uppfödardiplom Ledhälsa HD/ED.

Nu kan samma uppfödare ansöka om respektive diplom för alla sina kullar som uppfyller kraven och alla raser kan ansöka om gulddiplomet som även omfattar röntgen av ED.

2023-10-03

Avelsrådet för kleiner münsterländer arrangerar två webbinarier för att diskutera utkastet till ny RAS, rasspecifik avelsstrategi.

Läs mer i artikeln.

2023-10-01

I samband med Finska münsterländerklubbens firande av sitt 20-årsjubileum genomfördes igår en landskamp på fina marker utanför Vasa. Tre nationer deltog, Sverige, Norge och Finland. Team Sweden gick segrande ur denna landskamp. De som var med och bidrog till segern var: