Du är här

Avelskonferensen 2021

SVK DIGITAL AVELSKONFERENS 19 JUNI

Välkomna till en innehållsrik dag för både nya och gamla medlemmar. En konferens för alla enskilda hundägare och uppfödare av SVK:s raser. Ta tillfället i akt att få mer kunskap, information och ställa frågor till föredragshållarna.

Arrangemanget vänder sig till SVK:s medlemmar. Årets avelskonferens är digital via Zoom. Vi kommer att skicka ut länk till mötet senast dagen innan konferensen.

Föreläsare

Ole Frykman, veterinär

 • Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
 • Specialist i kirurgi
 • Ledexpert
 • Herrgårdskliniken

Erling Strandberg, Professor i husdjursgenetik, SLU

Hans forskning har mycket handlat om skattning av genetisk variation för olika typer av egenskaper i olika djurslag.

PROGRAM (start kl 9.00)

Ole Frykman

 • Uppväxt och generell tillväxt för hunden
 • Ledhälsa och varför den är så viktig för jagande hundar
 • OCD, ED och HD

Lunch

Erling Strandberg

 • Genetiken – hur ska man tänkta på uppfödarnivå och populationsnivå?
 • För:

  • ett bra avelsresultat
  • bra avelsstrategier för en hållbar avel

Lotteri

Din anmälan ger också en lott i konferenslotteriet med priser från Agria